inspirerend mens zijn

 

De mens is een aparte soort dichtbij alle zoogdieren en op een eigenzinnige manier ondernemend.

Ver na de eerste dieren kwamen zij op aarde, ze ontdekken graag en bouwen veel.

Hier in Nederland houden veel mensen van natuur, veel mensen houden gelukkig ook van dieren en planten.

De mensen van nu gaan meer dan ooit de tuin in en leren weer meer over bv de natuurlijke moestuin en wildplukken. 

We komen er misschien wel meer en meer achter wat Nederland aan natuurschoon te bieden heeft,

en hoe fijn het is ons daarmee te verbinden.

 

Ook een diep verlangen vanuit de kern borrelt op. Wie ben ik in relatie tot natuur ?

Hoe geef in zin aan mijn bestaan als mens?

Wat is mijn natuur en hoe houd ik mezelf gezond ?

 Zijn er natuurlijke mogelijkheden ?

Heb ik nog dat instinct ? de intuïtie ?

En kan ik de kunde ontwikkelen om hiermee doeltreffend om te gaan ?

Heeft het nut wat ik doe voor de natuur?

 

Uit ervaring kan ik je dit zeggen, wij staan dicht bij de dieren, wij zijn van binnen net zo natuurlijk,

Ook wij bezitten een groot intelligent systeem, het zelfregulerend vermogen,

wat zichzelf kan stimuleren afremmen harmoniseren en gewoon doen wat nodig is .

Dit proces heeft  onze voeding aandacht alertheid en vertrouwen nodig. 

 

Gelukkig zijn wij als mens op een diepere laag, altijd op zoek naar een dynamische harmonie.

Zowel als individu maar ook  als groep.

Het antwoord op al de bovenstaande vragen is dus vaak: ja.

Als mens heb je dit vermogen en gaat het op dit moment nog niet helemaal vanzelf,

dan kun je het leren en het verder ontwikkelen.

 

Ieder kan met zijn eigen natuurtalenten aan de gang.

Vaak blijkt het een kwestie van durven doen, van ervaren en je talenten wakker maken.

De wijsheid ontstaat dan door ervaring vanzelf.

Ja ook de mens is wijs van origine.

Wij zijn wat mij betreft niet minder, maar ook niet meer,

van waarde op de wereld dan planten en dieren.

 

Als mens zijn wij niet alleen de gebruikers of managers voor de wereld.

Wij hebben niet alleen een rol of een taak, wij mogen onszelf zijn.

Wij mogen met onze creatieve geest en met hart en ziel, ons in te zetten voor al het leven op aarde.

Wij mogen meedoen in het geheel.

Natuur is sterk en wijs. complex en simpel, alles tegelijk.

Wij dus ook als we ons hiermee verbinden.

.

Niet omdat het moet maar omdat het kan, omdat het mag,

en omdat het fijn is om te ervaren.

Omdat natuur misschien wel datgene is waar je jouw talenten voor in wil zetten.

 

Misschien kunnen we zelfs een nieuw soort cultuur vormen,

die hoofdzakelijk op het natuurlijke leven gebaseerd is,

waarin we de mogelijkheden omarmen en de natuurgrenzen respecteren.

Een natuurcultuur vol diepe connectie respect en vervuld zijn.